Poradniki Kancelarii – sięgnij po wiedzę!

Eksperci Kancelarii Buzuk/Popielarska nie tylko prowadzą sprawy, reprezentują Cię w sądzie i doradzają. Nasz zespół interesuje się nowinkami prawniczymi, sami również publikujemy tę wiedzę, która uznajemy za najbardziej przydatną dla naszych Klientów i Partnerów. Zapraszamy do sekcji „Poradniki”, w której znajdziecie uporządkowaną wiedze prawniczą, podaną w przystępny sposób!

Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z dostępem do informacji, których ujawnienie może ingerować w prawa pacjenta. Zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Wiedza o tym, czym jest tajemnica lekarska, kiedy następuje jej naruszenie oraz kiedy staje się przydatna wpływa nie tylko na komfort pracy lekarza. Często pomaga uchronić się od odpowiedzialności.

Z naszej praktyki wynika, że dziś lekarze mają na temat tajemnicy lekarskiej mniej wiedzy, niż powinni. Właśnie dlatego przygotowaliśmy materiał, któy pomoże im się zorientować w tym obszarze. Poniżej trzy najczęściej zadawane przez lekarzy pytania o tajemnicę lekarską:

Zostałem wezwany do Sądu cywilnego jako świadek w procesie o odszkodowanie i zadośćuczynienie przeciwko szpitalowi/ ubezpieczycielowi szpitala. Czy Sąd zwolni mnie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej?

Nie. W postępowaniu cywilnym Sąd nie może zwolnić lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

Czy wobec tego muszę zeznawać w charakterze świadka?

Należy stawić się w Sądzie w terminie określonym w wezwaniu i odpowiedzieć na pytania Sądu dotyczące tożsamości lekarza wezwanego w charakterze świadka (imię i nazwisko, wiek, zawód, miejsce zamieszkania) oraz jego stosunku do stron (krewny, obcy). Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego (art.261 § 2 kpc) świadek może jednak odmówić odpowiedzi na pytanie, jeśli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.
Taką tajemnicą zawodową jest niewątpliwie tajemnica lekarska. Lekarz wezwany jako świadek może więc odmówić odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie objęte obowiązującą go tajemnicą
lekarską mówiąc na przykład „odmawiam odpowiedzi na pytanie w związku z obowiązującą mnie tajemnicą zawodową”.

Co jest objęte moją tajemnicą zawodową?

Zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tajemnicą zawodową są informacje związane z pacjentem, a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu (art. 40 ust. 1 ustawy).
Tajemnica lekarska jest więc zdefiniowana bardzo szeroko. Należy jednak zwrócić uwagę,
iż przepisy uprawniają jednak lekarza do odmowy odpowiedzi na pytanie w przypadku „istotnej” tajemnicy.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w naszym poradniku – czym jest tajemnica lekarska i jak się zachować w trudnej sytuacji piszemy poradniku dostępnym tutaj. A może masz pytania? Zapraszamy!

Lekarska tajemnica zawodowa – poradnik _FIN